"לראות את השואה דרך הקשישים מפתח אמפתיה": השפעת סיפורי השואה על האזרחים הערבים

היחס המורכב של האזרחים הערבים לשואה היהודית
האם ערבים שמכירים מקרוב סיפורים של ניצולי שואה, מסתכלים אחרת על המתרחש בחברה הישראלית?
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
רביע מלחם
צילום:
הפופולריים