"לא אמרו לי שיש אויב – לא ידעתי": הגדוד שנקלע למארב קטלני

"לא אמרו לי שיש אויב": הגדוד והמארב הקטלני
שובו הביתה של זכריה באומל החזיר לשיח הציבורי את המארב הסורי הקטלני והקרב הקשה בסולטאן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. לוחמי גדוד השריון 8132 מספרים את סיפורו של המארב שנשכח בקרב, בדרך לחילוץ בסולטאן יעקוב
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"לא אמרו לי שיש אויב – לא ידעתי": הגדוד שנקלע
צילום: "לא אמרו לי שיש אויב – לא ידעתי": הגדוד שנקלע
הפופולריים