"המדינה פוגעת באנשים שלחמו למענה": המאבק נגד קיצוץ קצבאות הפנסיה

המאבק נגד קיצוץ קצבאות הפנסיה
כאילו לא קשה מספיק להיות קשיש בישראל, מהחודש הבא צפויה הפנסיה של כרבע מיליון ישראלים לחטוף מכה נוספת - קיצוץ של כאחוז וחצי. הסיבה - גירעונות של הקרנות הוותיקות ואוזלת היד של הפוליטיקאים - שחזו בבעיה, ולא עשו דבר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"המדינה פוגעת באנשים שלחמו למענה": המאבק נגד קיצוץ קצבאות הפנסיה
צילום: "המדינה פוגעת באנשים שלחמו למענה": המאבק נגד קיצוץ קצבאות הפנסיה
הפופולריים