"שחור ולבן לא מתחתנים": הגזענות בחברה הערבית כלפי שחורים

הגזענות בחברה הערבית כלפי שחורים
לא פעם נשמעים סיפורים על יחס גזעני כלפי שחורים בחברה הישראלית, ונראה כי במרחב הערבי מצבם של יוצאי אפריקה לא פחות גרוע. שם אפילו מספרים על גזענות בוטה עוד יותר, ושימוש בשפה פוגענית על בסיס יומיומי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"שחור ולבן לא מתחתנים": הגזענות בחברה הערבית כלפי שחורים
צילום: "שחור ולבן לא מתחתנים": הגזענות בחברה הערבית כלפי שחורים
הפופולריים