האם אפשר לסמוך על הרוקח בבית המרקחת?

האם אפשר לסמוך על הרוקח בבית המרקחת?
מביקורת שעשה משרד הבריאות עולה כי המלצה של הרוקח עלולה להיות לא מקצועית, ולנבוע משיקולים כלכליים. לפי הדוח, עובדים בבתי מרקחת של קופות חולים קיבלו תמריץ אישי מהקופות, והגדילו את ההכנסתם בתמורה למכירת תרופות מסוימות, שלעיתים אין בהן צורך
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
האם אפשר לסמוך על הרוקח בבית המרקחת?
צילום: האם אפשר לסמוך על הרוקח בבית המרקחת?
הפופולריים