לקראת חג שבועות: המענק המיוחד של השר פרוש לחסידויות החרדיות

לקראת שבועות: המענק המיוחד של פרוש לחסידויות החרדיות
השר מאגודת ישראל יזם סיוע תקציבי לירושלמים שיארחו קבוצות בשבועות, אך בפועל הקריטריונים מתאימים רק לקבוצות מסוימות | כל הפרטים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מאיר פרוש
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

השר לירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש מאגודת ישראל יזם סיוע תקציבי לירושלמים שיארחו קבוצות לקראת חג השבועות, אך בפועל - הקריטריונים רלוונטיים רק לחסידויות החרדיות. כמו כן, החג יחול ביום חמישי הקרוב, אך הנוהל עוד לא פורסם באתר. מטעם הרשות לפיתוח ירושלים נמסר כי "מדובר בנוהל שהמשרד מבקש לקדם, בכל מקרה אין נוהל מאושר שכזה. משמע – אין נוהל סגור ומאושר משפטית שממנו הרשות יכולה לפעול".

בהודעה לעיתונות נכתב כך:

"ביוזמת השר הרב פרוש: משרד ירושלים ומסורת ישראל מעודד הגעה לירושלים בחג השבועות. מענק מיוחד יינתן לקבוצות וקהילות שיארחו בחג השבועות הקרוב לפחות 300 איש, במסגרת הסעדה, הסעה ולינה – במטרה להביא קהלים נוספים לעיר. על פי הנוהל שיפורסם על ידי הרשות לפיתוח ירושלים, בהנחיית השר הרב פרוש, קבוצה מאורגנת או קהילה הכוללת 300 חברים לפחות, המתכננת להתארח במשך שני לילות רצופות לפחות בתחום המוניציפלי של העיר ירושלים בימי חג השבועות שיחול ביום שישי ובשבת שאחריו, יהא זכאי למענק עבור ההוצאות ההסעדה של המשתתפים בקבוצה".

"על פי הנוהל שיפורסם, במהלך 3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, המבקש יזם פעילות אחת לפחות מסוג אירוח של קבוצות מאורגנות. לפחות 25% מהוצאות אירוח הקבוצה יירכשו מבעל עסק הממוקם בירושלים. כמו כן, על המבקש להתחייב לדאוג למימון וארגון של שתי פעילויות לפחות, כשאחת תהיה הסעדת המשתתפים בירושלים ופעילות נוספת כדוגמת הסעת המשתתפים או הלנת המשתתפים או פעילות אחרת המסופקת בירושלים ובלבד שתאושר מראש על ידי הגורמים המממנים".

הפופולריים