"חיבקתי אותו, הקב"ה אוהב אותך": המסר של הרב ששבר את הרשת לקראת חודש הגאווה

}