סיגל, תושבת קיבוץ סופה מתארת את רגעי האימה, בהם הייתה נצורה במקלט, בעוד המחבלים פורצים את הבתים, יורים, והתושבים נלחמים בנשקם האישי - וצה"ל לא מגיע

}