העתירה נגד מינוי בן גביר נדחתה, אך השופט עמית ביקר בחריפות: "התנהלות שלא הולמת שר"

העתירה נגד בן גביר נדחתה, השופט עמית עקץ את השר
בית המשפט העליון, פה אחד, החליט שלא להתערב במינוי של השר לביטחון לאומי. עם זאת, שופט העליון יצחק עמית ביקר את התנהלות השר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
איתמר בן גביר
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בית המשפט העליון דחה את העתירה נגד מינוי איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי. בפסק הדין נקבע, פה אחד, כי אין מקום להתערבותו של בית המשפט בעתירה וכי דינה להידחות. עם זאת, ביקר השופט יצחק עמית בחריפות את התנהלות השר, וציין כי "היא אינה הולמת שר בישראל".

בפסק דינו עסק השופט עמית בהלכות שנוגעות למינוי מועמדים לתפקידים ציבוריים, ובין היתר, ציין כי "הסמכות למנות שרים בממשלה היא סמכות פוליטית במהות. כי שיקול הדעת המסור לראש הממשלה בעניין מינוי שרים הוא רחב; וכי גדרי התערבותו של בית המשפט בהחלטות מסוג זה מצטמצמים למקרים שבהם המינוי עלול לפגוע פגיעה קשה וחמורה במעמדם של מוסדות השלטון ובאמון הציבור בהם".

השופט עמית הצביע על כך "שלחובתו של בן גביר הרשעות שקשורות במישרין ובעקיפין להפרת הסדר הציבורי, בעוד שהשר לביטחון לאומי הוא הדמות שאמונה על שמירת שלטון החוק והסדר הציבורי". הוא הדגיש כי "חלק מההתבטאויות של בן גביר הן אמירות קשות שלא צריכות להישמע מפי נבחר ציבור, וכי מדובר בהתנהלות שאינה הולמת שר בישראל".

השופט נעם סולברג החליט גם הוא כי העתירה צריכה להידחות, אך השמיע ביקורת על עילת הסבירות: "לעת הזאת סבורים רוב שופטי בית המשפט כי נכון לצמצם את גבולה של עילת הסבירות". לדברי סולברג, "נושא העתירה יכול לשמש תקדים הולם ל'ריסון עצמי' מצד בית המשפט, וזאת ברוח הביקורת הנוקבת שהופנתה כלפי בית המשפט לאורך השנים לגבי השימוש בעילת הסבירות בנושא של מינוי שרים ופיטורם".

"גם אם", המשיך, "ב-40 השנים האחרונות, ספינת המשפט הישראלי מפליגה, בשיטתיות ובעקביות, לעבר הקוטב 'האקטיביסטי', הרי שאין זה מן הנמנע להסיט קמעא את מסלולה של הספינה, טיפין טיפין, גם לכיוון שונה, שמרני יותר, מבלי צורך ב'מהפכה'".

הפופולריים