נציב התלונות על השופטים הצדיק 7% מהתלונות שבירר ב-2023

נציב התלונות על השופטים הצדיק 7% מהתלונות שבירר ב-2023
524 תלונות התבררו ב-2023. צניחה משמעותית נרשמה במספר התלונות המוצדקות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אורי שהם
צילום: מארק ישראל סלם, פלאש 90

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם, הגיש היום (שלישי) את הדוח שלו לשנת 2023 לשר המשפטים יריב לוין ולמ"מ נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן. מתוך 524 תלונות שהנציבות ביררה לגופן בשנה זו, 7% נמצאו מוצדקות, 38 במספר. 3 תלונות הסתיימו בקביעה כי קיים ליקוי מערכתי. כשליש מהתלונות שנמצאו מוצדקות היו על התנהגות לא ראויה של השופט או הדיין (34%). 29% היו על התמשכות תהליכים, כרבע על ליקויים בניהול המשפט (24%) ו-13% מהתלונות שנמצאו מוצדקות היו על פגיעה בצדק.

בין ההחלטות שנמצאו מוצדקות, ניתנה החלטה על השלטת סדר באולם. התלונה תיארה הערות פוגעניות שהטיח אדם כלפי מתלונן באולם בית המשפט על רקע מגדרי, אך השופט לא התערב ושתק. הנציב קבע כי "התמודדותו של בית המשפט עם התנהגות משפילה ופוגענית מצד בעל דין החוזר ומשתלח בבית המשפט ובעורכי הדין המופיעים בפניו, אין לה ולא כלום עם שמירה על זכות הטיעון שלו". לדברי הנציב, "למען שמירת כבודו וכבודם של הבאים בפני בית המשפט, עליו לנקוט בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת לאפשר דיון ראוי ומכבד, לא כל שכן כאשר אותו בעל דין חוזר ומפגין, פעם אחר פעם, זלזול וחוסר כבוד כלפי בית המשפט ועורכי הדין המופיעים בפניו".

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחר הערוץ הרשמי

החלטה אחרת נוגעת לעיכוב במתן החלטות. תלונה על עיכוב במתן החלטה בעניין העברת מסמכים למומחה נמצאה מוצדקת. נקבע כי למרות עומס העבודה, על בית המשפט לתת החלטות בתוך פרק זמן סביר בבקשות שמונחות לפניו, ואף להקדים לתת החלטות כשמדובר בעניין שהימנעות מהכרעה בו מעכבת את המשך ניהול התיק.

החלטה אחרת עסקה בעיקרון פומביות הדיון. שופטת הורתה לעורכת דין שנכחה באולם שלה כצופה מהצד לצאת, על אף שהדיון התנהל בדלתיים פתוחות. שוהם קבע שעיקרון פומביות הוא בעל מעמד חוקתי בשיטתנו המשפטית. "זכותו של מי שחפץ בכך לצפות בדיון משפטי המתקיים בדלתיים פתוחות, גם אם אינו צד להליך", כתב הנציב.

הירידה במספר התלונות המוצדקות או כאלה שהסתיימו בהערה נובעת בעיקר מהצניחה המשמעותית במספר התלונות המוצדקות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים. בשנת 2023 בוררו לגופן בבתי המשפט לענייני משפחה כ-103 תלונות (לעומת 141 תלונות ב-2022) כאשר 8 היו מוצדקות ו-4 הסתיימו בהערה, לעומת 13 תלונות מוצדקות ב-2022 ו- 12 שהסתיימו בהערה. בבתי הדין הרבניים בוררו לגופן כ-36 תלונות בשנת 2023 (לעומת 58 בשנת 2022). מתוך כלל התלונות שבוררו לגופן, 3 היו מוצדקות לעומת 12 מוצדקות ב-2022 ואחת שהסתיימה בהערה. בנציבות מעריכים שהירידה בכמות התלונות ובהיקף התלונות המוצדקות בערכאות אלה נובעת מהפנמה של החלטות וקביעות הנציבות בשנים עברו.

שנת 2023 בנציבות התאפיינה גם בחידוש הצהרות ההון של שופטים ודיינים, בחלוף 6 שנים מאז הוגשו הצהרות ההון הקודמות בשנת 2017. זאת, בצד טיפול בהצהרות הון של שופטים חדשים ושל שופטים ודיינים שפרשו מהמערכת.

הפופולריים