לכל העדכונים

עינב, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, הדליקה משואת ערבות הדדית ותקווה בטקס בבנימינה