לכל העדכונים

הרצוג בטקס מצטייני הנשיא: "אין גדולה ממצוות פדיון שבויים. עלינו לפעול באומץ ולבחור בחיים"