לכל העדכונים

מבנייני האומה: צעדה של מאות מפגינים לכיוון הכנסת למתחם ההפגנה ברחוב קפלן בירושלים