לכל העדכונים

פעיל הימין, מיכאל פואה, זומן לבירור על ידי המשטרה לאחר שעלה אליו כשהוא מניח תפילין