לכל העדכונים

הכביש אינו נחסם לגמרי, ולכלי הרכב ניתנה האפשרות לעקוף את החסימה