לכל העדכונים

סיירת "מגן אזרחי" תיעדו שוטר משליך מפגין כדי שיאבד שיווי משקל ויפול