חדרה בחקירה: שלושה עשורים של שחיתות

חדרה בחקירה: שלושה עשורים של שחיתות
זה אחר זה, נקראו ראשי העיר לחדרי החקירות, בחשד שקיבלו שוחד מקבלנים. המשטרה שתלה מצלמות ומיקרופונים בלשכת ראש העירייה צבי גנדלמן כדי לבדוק אם נתן שוחד בחירות לקבלן סמי לוי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים