סקר הגיוס הראה: לפחות כולם מסכימים על פתרון ביניים

סקר הגיוס הראה: לפחות כולם מסכימים על פתרון ביניים
על דבר אחד מסכימים החילונים, המסורתיים והחילונים: הפתרון שמקדמת הממשלה לחוק הגיוס פחות טוב מהפיכת הצבא למקצועי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
חרדים גיוס צה"ל נצח יהודה F130825YN33
צילום: יעקב נעומי, פלאש 90

כתבתו האחרונה של שאול אמסטרדמסקי בסדרה הנהדרת "מתגייסים לפתרון" כללה הצגת נתוני סקר, שבדק את העדפות הציבור בין ארבע אפשרויות: גיוס לכל האוכלוסייה (לשירות צבאי או לאומי ואזרחי), הפיכת צה"ל לצבא מקצועי, מתן פטור מוקדם לחרדים כדי שישתלבו בשוק העבודה והגדלת המענקים למשרתים (הפתרון שהממשלה מקדמת), ושימור המצב הקיים בו חרדים פטורים מגיוס.

הסקר יוצא מנקודת הנחה (מוצדקת בעיניי), לפיה אין טעם בסקירת ההעדפות של כל האוכלוסייה יחד, מפני שהפתרון שייבחר הוא תולדה של מאבקים פוליטיים בין קבוצות מובחנות, שגודל חלקן באוכלוסייה הוא לאו דווקא המשתנה הרלוונטי ביותר לקביעת מידת השפעתן בהתכתשות הזו. לכן, נסקרו בנפרד חרדים, דתיים ומסורתיים, וחילונים.

מסקנת הכתבה, המובנת מאליה, היא שאין פתרון אחד המוסכם על כל הקבוצות. אבל אפשר להגיע למסקנה נוספת מניתוח שיעורי התמיכה בכל אחד מהפתרונות בקבוצות השונות. נתחיל מבדיקת סדר ההעדפות של כל אחת מהקבוצות, לפי מקסימום שיעורי התמיכה שכל פתרון קיבל בסקר שפורסם.

> בעבור החרדים, סדר ההעדפות הוא:
מצב קיים > צבא מקצועי > פטור מוקדם > גיוס לכל

> בעבור החילונים:
גיוס לכל > צבא מקצועי > פטור מוקדם > מצב קיים

> בעבור הדתיים והמסורתיים:
גיוס לכל > צבא מקצועי > מצב קיים > פטור מוקדם

אכן, קל לראות שפתרונות ה"קצה" – גיוס לכל או שימור המצב הקיים, הם כאלה שהקבוצות השונות לא יכולות להסכים עליהם (אלא אולי אם ניתן "משקולות" למידת ההעדפה של כל קבוצה, אבל נשאיר זאת לפעם אחרת). לעומת זאת, סידור ההעדפות מלמד אותנו שיש העדפה ברורה לאחד מפתרונות הביניים על פני השני: כל הקבוצות, כל אחת בנפרד, מעדיפה את הפתרון של הפיכת הצבא למקצועי על פני הפתרון שמקדמת הממשלה - להקדים את הפטור מגיוס לחרדים ולהעלות את התשלומים למשרתים.

אפשר לטעון שניתוח כזה ראוי שייעשה לפי האפשרויות הגרועות פחות בעבור כל קבוצה (סוג של Maxmin). אם נסדר את ההעדפות של הקבוצות לפי מזעור שיעורי המתנגדים לכל אחת מהאפשרויות, נקבל את הסדר הבא:

בעבור החרדים:
צבא מקצועי > מצב קיים > פטור מוקדם > גיוס לכל

בעבור החילונים:
גיוס לכל > צבא מקצועי > פטור מוקדם > מצב קיים

בעבור הדתיים והמסורתיים:
גיוס לכל > מצב קיים > צבא מקצועי > פטור מוקדם

כלומר, גם בניתוח כזה, כל אחת מהקבוצות תעדיף צבא מקצועי על פני פטור מוקדם מגיוס. כשאנחנו מתקרבים לתקופה הפוליטית שבה הקרב על חוק הגיוס צפוי לחזור לשולחן, אולי הנתונים הללו יכולים להיות לעזר למקבלי ההחלטות.

הפופולריים