מדד האמונה

ברור שיש חטא – אבל האם יש גם עונש?

ברור שיש חטא – אבל האם יש גם עונש?
כמה ישראלים מאמינים בשכר ועונש, במובן האמוני, מה עם חושבים על "העולם הבא" ואיך זה מתבטא בחלוקה לפי סוגי אוכולסייה? נתוני "מדד האמונה" עושים סדר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מדד האמונה
צילום: -

חלק משמעותי מתפילת יום הכיפורים מעיד על אמונה בחטא (אשמנו, בגדנו, גזלנו) ובכך שעל חטא ישנו עונש (שעליו אנחנו מבקשים שהאל יוותר לנו: "סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו"). אבל הרעיון של חטא ועונש הוא רעיון לא פשוט. נתוני "מדד האמונה", הפרויקט של אתר המדד וכאן חדשות מציג עמדות של יהודים בישראל על המושג "חטא ועונש". השאלה ששאלנו עליו מפורטת ונציג אותה בכמה מהלכים.

נתחיל בכך שחטאים מתבצעים על ידי בני אדם החיים בעולם. אבל על העונש אפשר לומר שבני האדם יקבלו אותו עוד בחייהם. נניח, מי שגנב, ייתפס וייכנס לכלא. או במשהו שיבוא לאחר חייהם – שאפשר לקרוא לו "העולם הבא", או "חיים שאחרי המוות" או "גן עדן וגיהנום". כל מיני שמות. 

כמה יהודים בישראל מאמינים שיש משהו גם אחרי המוות? כלומר, שתיתכן בכלל אפשרות של עונש שאיננו "בעולם הזה"? זה הנתון הראשון שנציג: אמונה בחיים שאחרי המוות, ואמונה בגן עדן וגיהנום.

מכאן, אפשר לעבור לשאלה המפורטת על חטא ועונש. נוסח השאלה היה כזה: מה דעתך על העקרון של "שכר ועונש" על מעשים טובים ורעים (הכוונה לשכר ועונש "מלמעלה", לא לשכר שמקבלים בעבודה או לעונש מהמשטרה)? כך ביקשנו לוודא שכל מי שמשיבים מבינים שאנחנו מתכוונים לשכר ועונש במובן האמוני ולא במובן של יחסים עם המשטרה או רשויות המס. לשאלה אפשר היה להשיב אחת מכמה תשובות: הנה ההתפלגות שמתייחסת למדגם של כלל האוכלוסייה היהודית בישראל.

כך נראים ההבדלים ברמת האמונה בין קבוצות שונות באוכלוסייה: למשל בקרב חרדים, 94% מאמינים בשכר ועונש כלשהו. אך 3% השיבו שהם לא מאמינים ו-3% נוספים לא יודעים. בקרב דתיים, 82% מאמינים בשכר ועונש לעומת 10% שלא מאמינים. מנגד בציבור החילוני 68% השיבו שהם לא מאמינים בשכר ועונש מול 23% מאמינים ו-9% שהשיבו שהם לא יודעים. שיעור המשיבים הגבוה ביותר שענו "לא יודעים" היה בקרב המסורתיים הלא דתיים.

ערב ראש השנה, פרסמנו נתונים על התפילה. האם היא עוזרת בשינוי המציאות? באיזה נסיבות היא יכולה לעזור? אתם יכולים לראות אותם כאן. הנתונים נאספו על ידי צוות אתר המדד, ושוקללו על ידי פרופ׳ קמיל פוקס בהתאם להשתייכותם הפוליטית והדתית, כך שייצגו את עמדות כלל היהודים בישראל. מי שמעוניינים להשיב לשאלון, לחצו כאן.

הפופולריים