לא כל יום באסל

לא כל יום באסל

יעקב אייכלר בדק לאילו ועדות חברי הכנסת מגיעים, ומאילו הם נעדרים. מתברר שהיקף הסיקור התקשורתי משפיע יותר ממהות הסוגיה
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אייכלר
צילום:
הפופולריים