"ודאי שנתנגד להרחבת קלקיליה"

"ודאי שנתנגד להרחבת קלקיליה"

השרה תקפה את התכנית להרחבת קלקיליה: הביקורת צריכה להיות מופנית אל רה"מ
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים