הטכנולוגיה שניצחה את הבחירות במפלגת העבודה

הטכנולוגיה שניצחה את הבחירות במפלגת העבודה

את ההצלחה של אבי גבאי, רק שבעה חודשים אחרי שהתפקד למפלגה, הוא חב במידה רבה לאמצעים דיגיטליים
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים