משפחת המחבל נמנעת מגינוי הפיגוע: "לא יכולים לגנות דברים כאלה"

משפחת המחבל נמנעת מגינוי הפיגוע: "לא יכולים"
רבים מאנשי הכפר בית סוריכ מתפרנסים בישראל. הם לא מוכנים לגנות את הפיגוע ומאשימים את ישראל. ארגוני הטרור מברכים על הפיגוע
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים