דרעי מאבד שליטה? הפסגה ההיסטורית בש"ס

דרעי מאבד שליטה? הפסגה ההיסטורית בש"ס

הרב שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה והרב מאיר מאזוז, פטרונו הרוחני של אלי ישי נפגשו מאחורי גבו של ראש המפלגה
צילום:
הפופולריים