נשיאת ביהמ"ש העליון טרם העבירה חוות דעת על חוק יסוד החקיקה

חיות לא העבירה חוות דעת על חוק יסוד החקיקה

מועד הזמן שבו אסתר חיות, שמתנגדת עקרונית ליוזמת שקד, הייתה אמורה לחוות דעה על תזכיר חוק יסוד החקיקה, חלף ללא התייחסות. בלשכתה ובמשרד המשפטים סירבו להגיב
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות
צילום: פלאש 90

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, טרם העבירה את התייחסותה לתזכיר חוק יסוד החקיקה, למרות שחלף מועד הזמן שהוקצב לה לעשות כן ממשרד המשפטים - כך נודע היום (חמישי) לכאן חדשות. חיות הביעה בעבר את התנגדותה לאפשרות כי הכנסת תוכל לחוקק מחדש חוקים שבית המשפט העליון פוסל. בלשכת הנשיאה ובמשרד המשפטים החליטו לא להגיב על הידיעה.

על פי הנוהל הקבוע, משרד המשפטים הפיץ תזכיר החוק לכל הגורמים הרלוונטים להערותיהם, ובהם לנשיאת בית המשפט העליון, אך אף שהועמדו לשם כך שלושה שבועות, חיות לא העבירה חוות דעת על הצעת החוק. לנוכח ההערות, יוחלט אם בנוסח הסופי יהיו שינויים או לא. לאחר מכן תזכיר החוק יעבור לוועדת השרים לחקיקה ומשם לכנסת.

בעבר נקט בשיטת החרמה דומה נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, בעת ששר המשפטים לשעבר יעקב נאמן פרסם תזכיר חוק דומה ואף מתח על התזכיר ביקורת.

לפני כחודש הציגו יו"ר הבית היהודי, נפתלי בנט, ושרת המשפטים, איילת שקד, את תזכיר חוק יסוד החקיקה, שבו הם מבקשים לצמצם את התערבות בג"ץ בעבודת הכנסת. על פי עיקרי התזכיר, בג"ץ יוכל לפסול חוק של הרשות המחוקקת רק בהרכב מורחב של תשעה שופטים, ולא יוכל לפסול כלל חוקי יסוד. בנוסף, הכנסת תוכל להתגבר על פסילת חוק בבג"ץ ולחוקקו מחדש ברוב של 61 ח"כים.

החוק מקשיח את התנאים שבהם יוכל בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת, ומאפשר לרשות המחוקקת גם להתגבר על פסילות. כל חוק יוכל להיפסל אך ורק בערכאה של בית המשפט העליון, ורק במקרה חריג שבו הליך החקיקה סטה מההוראות בחוקי היסוד.

בנוסף לכך, יוצב תנאי הכרחי נוסף לפסילת חוק, והוא הרכב של תשעה שופטים ומעלה. לשם כך יידרש רוב של שני שלישים ומעלה. אם חוק עבר בשלוש קריאות והשיג את הרוב הנדרש בכנסת – העליון לא יוכל להתערב בו גם במקרה של פגמים פרוצדורליים.

בנימוקים להגשת תזכיר החוק נכתב כי הצורך בגיבושו "התחזק לאחר שורה של פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, והפרו את הסטטוס קוו שהתקיים לאורך השנים בין הרשויות המחוקקת והמבצעת לרשות השופטת".

עוד נאמר: "בשנה האחרונה הציבור הישראלי ומומחי משפט חוקתי נדהמו לגלות שלראשונה בית המשפט החל לפסול חקיקה על עניינים פרוצדורליים, בעוד שבעבר הוא התערב בעילות מהותיות בלבד. כמו כן, לראשונה בית המשפט העליון פסל סעיף בחוק יסוד. אם לא די בכך, בית המשפט רמז כי ניתן להתעלם מסעיף שמירת הדינים המופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו".

הפופולריים