מימין ומשמאל: החרדים שנוטשים את המפלגות החרדיות

מימין ומשמאל: החרדים שנוטשים את מפלגות המגזר

מעמד הביניים החרדי החדש משתלב לא שוק העבודה, אלא גם במשחק הפוליטי: חרדים רבים מוותרים על הצבעה ליהדות התורה או לש"ס ומחפשים בית בליכוד ובעבודה
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים