עשרות אלפי בקשות מקלט טרם נענו: "רצף של כשלים"

עשרות אלפי בקשות מקלט לא נענו: "רצף של כשלים"
מבקר המדינה יוסף שפירא הקדיש שני פרקים מהדוח השנתי לטיפול במבקשי המקלט, המאופיין בגרירת רגליים וחשש לפגיעה בזכויות אדם. חצי מבקשות המקלט שהוגשו בשמונה השנים האחרונות טרם הסתיימו. מתוך כ-2,500 בקשות של יוצאי דארפור, התקבלה החלטה רק בנוגע לשש
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הפגנת מבקשי מקלט
צילום: צילום: סבי ברנס, פלאש 90

ליקויים רבים בהתנהלות רשות האוכלוסין וההגירה כלפי מבקשי מקלט מדיני בישראל, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי). מדובר בפיגורים ניכרים בטיפול בבקשות ובעיכובים מתמשכים בבקשות מקלט של זרים, שאינם בני הרחקה.


המבקר יוסף שפירא הקדיש שני פרקים לטיפול הממשלה במבקשי מקלט, המאופיין בגרירת רגליים עד כדי חשש לפגיעה חמורה בזכויות אדם בסיסיות. כמחצית מכ-55 אלף בקשות למקלט מדיני שהוגשו בישראל מ-2009 ועד 2017 – טרם הסתיימו. מתוך כ-2,500 בקשות של יוצאי חבל דארפור בסודן, התקבלה החלטה רק בנוגע לשש.

בפרק שמתייחס לטיפול בבקשות המקלט, ציין המבקר כי הטיפול התאפיין ברצף של כשלים שהובילו לכך שמשך הטיפול הממוצע בבקשה ארך כשמונה וחצי שנים. רשות האוכלוסין הפרה את חובת ההגינות הבסיסית כששינתה מדיניות באופן פתאומי ומבלי לעדכן את מבקשי המקלט, ופסלה אלפי בקשות שהוגשו על פי המדיניות החדשה באיחור.  

התייחסות מיוחדת הופנתה לטיפול ב 2,500 בקשות מקלט של יוצאי דארפור שברחו מרצח עם וכמעט שאין מחלוקת על זכאותם למעמד פליט. מאז 2009 טרם התקבלה החלטה לגבי מעמדם של כ-1,600 בקשות מקלט של יוצאי דארפור. 

המבקר התייחס גם לשירות הניתן למבקשי מקלט, והצביע על תורים ארוכים וצפיפות לא סבירה. הוא תמה על החלטה שלא להשתמש במערכת אלקטרונית להסדרת תורים, שמשמשת לטיפול באזרחי המדינה, וכן ציין כי עובדים רבים עזבו בגלל העומס והשכר הנמוך - ולא הוחלפו מאז.

עוד ציין המבקר כי במאי 2006 מינתה הממשלה ועדה, במטרה לעסוק בנושא קורבנות העינויים. במאי 2012 התכנס הצוות לדיון ראשון ועד היום, במשך כחמש שנים, לא גובשו מסקנות בנושא.

המבקר סיכם את הנושא בקביעה כי הממשלה נוקטת גישה פסיבית, אשר פוגעת בעיקר בחלשים מבין הזרים. הממשלה טרם נקטה פעולות ממשיות להבטחת זכויות האדם הבסיסיות של מבקשי המקלט, כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ועם הדין הבינלאומי.

 

הפופולריים