בזמנו: איך נהגו הישראלים לבלות את יום השבתון של הבחירות?

איך נהגו הישראלים לבלות את יום הבחירות?

חג הבחירות בפתח – ואיתו יום השבתון. כיצד ניצלו אותו הישראלים בעבר ואיך ניסו לנבא את התוצאות? הנה מה שעשו בזמנו
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
בזמנו: איך נהגו הישראלים לבלות את יום השבתון של הבחירות?
צילום: בזמנו: איך נהגו הישראלים לבלות את יום השבתון של הבחירות?
הפופולריים