בוטים או משתמשים אמיתיים: למה הפיד שלנו ימני יותר?

בוטים או משתמשים אמיתיים: למה הפיד ימני יותר?

בכל מערכת בחירות עולה שאלת ההשפעה של הרשתות החברתיות - והשבוע שאלנו שאלת סקר מעניינת במיוחד: האם הפיד שלכם ברשת ימני מכם, או שמאלני מכם? התוצאות מפתיעות, וגם המסקנות מהן
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
טוויטר
צילום: צילום: אי-פי
הפופולריים