"כשחבר שותה ונוהג - צריך להגיד משהו": הדמוקרטים בעד קיצוץ בסיוע הצבאי לישראל

"כשחבר שותה ונוהג - צריך להגיד לו משהו"

מאז מבצע שומר החומות, גוברת האהדה לפלסטינים בקרב תומכי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, והקריאה לקצץ בסיוע הצבאי לישראל מתחזקת. למרות זאת, בזרם המרכזי הדמוקרטי טוענים כי מדובר בשוליים וכי המפלגה עדיין עומדת לימינה של ישראל
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הפגנה נגד ישראל בארה"ב, מהדורה 1.07.21
צילום: מהדורה 1.07.21
הפופולריים