חקירות, הכפשות ומפלגה שנקרעה - מה ריסק את כחול לבן?

חקירות, הכפשות ומפלגה שנקרעה

חברי כנסת שלא מדברים זה עם זה ומספרים בגילוי לב על הימים האחרונים של המפלגה
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
גיבושון כחול לבן, 17.12.20
צילום:
הפופולריים