המטרה - 60% הצבעה: המאבק על הקול הערבי

המטרה - 60% הצבעה: המאבק על הקול הערבי

אחוז ההצבעה ביישובים הערביים היה לפני חמישה חודשים בשיא שלילי של 49%, אבל המפלגות הערביות מכוונות הפעם ל-60% הצבעה
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
עודה
צילום: עודה
הפופולריים