"בארץ אתה גוף זר": יוצאי אתיופיה שמאסו בגזענות והיגרו לארה"ב

"בארץ אתה זר": יוצאי אתיופיה שהיגרו לארה"ב

חלק מיוצאי אתיופיה שמאסו בהתמודדות עם הקשיים, המירו את החלום הישראלי בחלום האמריקני. החלק השני בפרויקט "הארץ המובטחת"
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"בארץ אתה גוף זר": יוצאי אתיופיה שמאסו בגזענות והיגרו לארה"ב
צילום:
הפופולריים