מועמד ליכוד ומקורב לגדעון סער: חברים חדשים בוועדת ההיתרים

מועמד ליכוד ומקורב לסער: ועדת ההיתרים החדשה
על רקע סערת מימון ההוצאות המשפטיות של רה"מ, אנגלמן משנה את ההרכב: "כפופים רק למרות הדין". בדיקת כאן חדשות מגלה - הזיקות הפוליטיות והעסקיות של החברים החדשים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
צילום: צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שינויים דרמטיים בהרכב ועדת ההיתרים: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום (שני) על הרחבת הרכב הוועדה למתן היתרים ועל מינוי שמונה חברים חדשים לוועדה למשך שנתיים. המינוי מגיע על רקע התפטרות חברי הוועדה הקודמים והמחלוקת בינם לבין המבקר, בין היתר סביב דרישתם מראש הממשלה בנימין נתניהו להחזיר כספים שלווה עבור הגנתו המשפטית. בין חברי הוועדה החדשים שימנה אנגלמן ישנו מועמד לשעבר בפריימריז בליכוד ואדם הנחשב מקורב לגדעון סער.

בראש הוועדה יכהנו במקביל השופטות בדימוס נחמה צימרינג מוניץ ושרה פריש. לצדן חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר שמואל סלבין, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר עו"ד עדן בר טל (כיום משמש כיו"ר הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים) ומנכ"ל אוניברסיטת תל אביב לשעבר מרדכי כהן (כיום משמש כנציג ציבור בבית הדין הארצי לעבודה).


בנוסף, הוועדה כוללת את ד"ר אסתר לוצאטו וכן נציגות למגזר החרדי – חבר המל"ג ישראל תיק ונציגות ליוצאי אתיופיה – הרב ד"ר שלום שרון, מרצה באוניברסיטת בר אילן.

מבדיקת כאן חדשות עולה כי לחברים החדשים בוועדה יש זיקות פוליטיות ועסקיות שיכולה להיות להם השלכה על היכולת שלהם לדון בעניינם של שרים וסגני שרים:

שמואל סלבין - בבחירות לכנסת ה-15 שהתקיימו ב-1999 התמודד סלבין במפלגת המרכז בה הוצב במקום ה-15. הוא העמיד את עצמו לבחירה בפריימריז בליכוד לכנסת ה-17 וה-18. בבחירות לכנסת ה-17 מוקם סלבין במקום ה-30 ברשימת מועמדי המפלגה.

עדן בר-טל - מונה בעבר לתפקיד מנכ״ל משרד התקשורת על ידי משה כחלון ובעבר פורסם כי הוצע לו להתמודד מטעם כולנו לכנסת, מה שבסופו של דבר לא יצא לפועל. בר-טל נחשב כחבר קרוב של גדעון סער.

השופטת (בדימוס) שרה פריש - שימשה בפיקוח על מפקדי החברים בעבודה ובבית היהודי. בריאיון למקור ראשון ביולי השנה, כשביקשה לחוות דעתה על איילת שקד, אמרה: ״איילת שקד מוכשרת. לא הייתי חלק מהכוורת שלה ולא נחשפתי לשיקולים שלה, אך אני יכולה להגיד שהיא מאוד אמיצה וחכמה. שניהם (בנט ושקד) אנשים מאוד מוכשרים ומאוד כואב לי שהם לא חלק מהנהגת המדינה״.

בהודעתו של המבקר הוא הדגיש, על רקע הביקורת שנשמעה כלפי עמדתו לכאורה נגד חברי הוועדה הקודמים, כי "הוועדה למתן היתרים פועלת ליד מבקר המדינה ואינה כפופה בהחלטותיה אלא למרות הדין. פעילויותיה של הוועדה וסמכויותיה מעוגנות בפרק ד' לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. במסגרת עבודתה הוועדה רשאית לסרב למתן היתר לאי קיום כלל מהכללים, לתת היתר או לתת היתר מותנה, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית".

עוד כתב המבקר כי "הכללים מעניקים לוועדה סמכות לבטל היתר או לשנותו בהתאם לנסיבות. פנייה לוועדה יכולה להיות משר וממי שמועמד להיות שר. נקבע כי הוועדה תשמע את חוות דעתו של מבקר המדינה לפני מתן החלטתה וכי החלטתה תהיה סופית".

עד היום כל חברי ועדת ההיתרים היו בכירים (בדימוס) בפרקליטות המדינה או משפטנים מהאקדמיה ולרובם לא היה שום אינטרס עסקי. אנגלמן ממנה עכשיו חברים רבים שאינם משפטנים ושלרבים מהם יש אינטרס כלכלי. בהודעתו כתב המבקר כי ביקש "לאפשר שילוב של מומחים מתחומים שונים (משפט, כלכלה וניהול ציבורי) לצד הרחבת מגוון הדעות ושילובן בוועדה של קבוצות שונות בחברה הישראלית".

בהודעתו התייחס המבקר גם לביקורת שנשמעה על כמה מצעדיו הראשונים בתפקיד, ביניהם ביטול תפקיד היועץ לענייני שחיתות וההוראה לעובדי המשרד לשלב גם ביקורת חיובית בדוחות. "אני דוגל בביקורת מקיפה, מעמיקה ובונה המתמקדת בליבת העשייה של הגוף המבוקר", אמר אנגלמן. "אנו נפעל במלוא העוז, ככתבו וכלשונו של החוק, ולפיו על המבקר לפרט בדוח הביקורת כל פגיעה בטוהר המידות וכל ליקוי או פגיעה בחוק, אך יחד עם זאת יפרט ליקויים על פגיעה בעקרונות חסכון ויעילות ויציין שיפור או פעולות בולטות לטובה הראויות לדעת המבקר להיכלל בדין וחשבון".

התנועה לאיכות השלטון שלחה היום ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה, ליועצת המשפטים של משרד ראש הממשלה ולראש אגף הכספים במשרד ראש הממשלה, מכתב ובו מה שהיא מכנה "תזכורת למחוייבותם" לאכוף את השבת הכספים שקיבל ראש הממשלה למימון הוצאותיו המשפטיות, בסכום של 300 אלף שקלים. "חודש וחצי עברו מאז פרסם היועמ"ש את חוות דעתו כי על רה"מ להשיב את הכסף שקיבל בהפרה בוטה של החוק, אך הסכום טרם הושב", נכתב. "המבחן העליון של חברי הוועדה החדשים הוא להוכיח לציבור כי טובתו נמצאת לנגד עיניהם, ולא טובת גורמים פוליטיים כאלה ואחרים. להוכיח כי אכן מדובר בוועדת ההיתרים, ולא בוועדת המקורבים. רפורמה או לא רפורמה במשרד המבקר - את הכסף שקיבל חייב רה"מ להשיב לאלתר!".

בהכנת הידיעה השתתפו צח שפיצן, תמר אלמוג ואמוץ שפירא

הפופולריים