פרסום ראשון: הסכמות בין היועמ"שית לש"ס על חלוקת תלושי המזון

פרסום ראשון: הסכמות על חלוקת תלושי המזון
דרעי וארבל הגיעו להסכמות עם בהרב מיארה בנוגע למתווה החלוקה | כל הפרטים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אריה דרעי
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

יו"ר ש"ס אריה דרעי ושר הפנים משה ארבל הגיעו להסכמות עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנוגע למתווה חלוקת תלושי המזון לנזקקים. כך פורסם היום (ראשון) בתוכנית קלמן ליברמן בכאן רשת ב. על פי המתווה המעודכן, בנוסף לזכאי ההנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה לנפש, תורחב הזכאות של הקבוצות הבאות:

 - תושב שעל פי נתונים שימסרו על ידי ביטוח לאומי, נמצא כי הוא אזרח ותיק המקבל גימלת הבטחת הכנסה בנוסף לאחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

במסגרת זאת ובמסגרת השינוי האמור, תינתן הזכאות באופן אוטומטי על פי מידע שיועבר למשרד הפנים מהמוסד לביטוח לאומי, ולא יידרש אזרח ותיק העומד בתנאי האמור שאינו מחזיק נכס המקבל הנחה מארנונה, להגיש בקשה יזומה לרשות המקומית.

קבוצה נוספת שתיכנס למתווה היא תושב, שעל פי נתונים שימסרו על ידי ביטוח לאומי, נמצא כמי שהינו זכאי לקבלת הבטחת הכנסה – מזונות בשנת 2023. כמו כן, תושב שעל פי נתונים שימסרו על ידי משרד האוצר/הרשות לזכויות ניצול השואה, נמצא כמי שהינו זכאי לקבלת השלמת הכנסה במסגרת נזקק\נצרך למקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

עוד הוסכם להכיר בקבוצת מקבלי הבטחת הכנסה. לצורך הקצאת תווי המזון בשנת 2023, תורחב הזכאות גם לתושב שעל פי נתונים שימסרו על ידי ביטוח לאומי, נמצא כמי שהינו זכאי לקבלת הבטחת הכנסה ובתנאי שהיקף הזכאות שלו יעמוד על מחצית הסיוע שיינתן לנזקקים האחרים. ככל שזכאי כאמור, יסבור כי הינו עומד כנדרש במבחן ההכנסה על פי תקנות ההנחה מארנונה, יהיה ביכולתו להגיש בקשה לבחינת עמידתו במבחן האמור וככל שיעלה כי אכן הינו עומד בו, יהיה זכאי לקבלת סיוע מלא ובהתאם לקבוע באמות המידה.

הפופולריים