פועלים - או אסירים?

"הם מפחדים לברוח"
עדויות קשות על הפעלת "משטרת עריקים" פרטית ע"י חברת בנייה טורקית הפועלת בארץ. החברה מכחישה את הטענות
צילום: Shutterstock

חברת בנייה טורקית המעסיקה הפועלת בארץ ומעסיקה כ-1,000 עובדים, בעלת אישור להעסקת עובדים בכבילה - כלומר, אשרת העבודה והשהייה של הפועל תלויה בהמשך עבודתו בחברה. מהפועלים עולות עדויות קשות על תנאי ההעסקה שלהם: 12 שעות עבודה ביום, תנאים היגיינים קשים, צפיפות, צעקות והתעמרות. בין הפועלים רווחת האמונה שאם יעזבו את החברה, "משטרת עריקים" פרטית תבוא ותסגור איתם את החשבון. החברה מכחישה את הטענות לחלוטין.

האזינו לראיון:

הפופולריים