המרכז הבינתחומי בדרך להפוך לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל

הבינתחומי בדרך להפוך לאוניברסיטה פרטית ראשונה
לראשונה, אישר המל"ג למוסד שאינו אוניברסיטה להעניק דוקטורט במשפטים. המהלך טעון אישור של ועדה בינלאומית
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום: צילום: המרכז הבינתחומי

המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום (שלישי) פה אחד למרכז הבינתחומי בהרצליה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים, על אף התנגדות ראשי האוניברסיטאות. כעת ועדה בין-לאומית תבחן את התכנית לתואר שלישי במשפטים, ואם היא תימצא ראויה, המוסד יקבל הרשאה ויוכל להעניק דוקטורט.

המשא ומתן בין המועצה להשכלה גבוהה לבין המרכז הבינתחומי נמשך כמה שנים, אולם נתקל עד עתה בהתנגדות של האוניברסיטאות. ההחלטה התקבלה על רקע החלטת המועצה להשכלה גבוהה ב-2014 ולפיה מוסדות להשכלה גבוהה שטרם הוסמכו להענקת תואר שלישי, רשאים להגיש בקשה לפתיחה של תכניות לתואר שלישי, ובתנאי שעמדו בתנאי הסף שקבעה המועצה. זו הפעם הראשונה בה ניתן אישור לתואר שלישי למוסד שאינו אוניברסיטה.


אתמול הגיב ועד ראשי האוניברסיטאות על כוונתו יו"ר המועצה להשכלה גבוהה נפתלי בנט לכנס דיון מועצה שלא מן המניין, על מנת לאשר את פתיחת תהליך הבדיקה לתואר השלישי במרכז הבינתחומי. "מדובר באישור אשר יפגע באיזון בין אוניברסיטאות המחקר והמכללות. דוקטורט לא בא לידי ביטוי רק בשם 'דוקטור' אלא במחקר עמוק ובמערכת שלמה שמפרה אותו", נכתב בתגובה. "מוסד שמעניק תארים שלישיים צריך להיות מוסד עם עשייה מחקרית ארוכת טווח בתחומים רבים, אחרת יש פה תואר שהוא רק לצורך קבלת תואר, שאנשים יקבלו רק לצורך אגו או העלאת שכר - בעוד אחרים מבצעים מחקר עמוק ותחרותי ברמה גבוהה. חבל שמהלך זה במכללה יוביל לזילות תארי הדוקטורט".

לפני כשבועיים המועצה להשכלה גבוהה אישרה בצעד תקדימי מתן אוטונומיה לתואר שני למרכז הבינתחומי בהרצליה. ההחלטה אומרת כי בבינתחומי יוכלו להעניק תארים שניים באופן חופשי, ללא קבלת אישור פרטני לכל תחום. 

״היום אנחנו עושים היסטוריה", אמר בנט. "מדובר בבשורה לעולם האקדמיה ובשורה לסטודנטים. לאחר עשור של גרירת רגליים הגענו להחלטה טובה, למען גיוון המחקר האקדמי והרחבת אפשרויות ההשכלה עבור הסטודנטים. פתיחת עולם המחקר למוסדות נוספים יעצים את המחקר גם באוניברסיטאות, יעודד עוד מוחות מבריקים ומצוינים להמשיך לתארים מתקדמים ויזניק את איכות המחקר האקדמי במדינת ישראל".

"במשך שמונה שנים מנע הקרטל האוניברסיטאי כל דיון בבקשות המרכז הבינתחומי להענקת תואר דוקטורט"' כתב נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה, פרופ׳ אוריאל רייכמן, בהודעתו לרגל ההחלטה. "רק מנהיגותו של יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך, נפתלי בנט, שלא נרתע מלחץ ועד ראשי האוניברסיטאות, אפשרה את קבלת ההחלטה. המרכז הבינתחומי מודה לשר בנט על נחישותו ועמידתו על קיום עקרונות היושר האקדמי, יחד עם המנהיגות המקצועית של המל"ג, פרופ' יפה זילברשץ ופרופ' עידו פרלמן. אנחנו מבקשים היום גם להביע הוקרתנו לסגל ולידידי המרכז הבינתחומי וכן לסטודנטים ולבוגרים על השותפות והאמון רבי השנים".

ועד ראשי האוניברסיטאות מסר כי "מדובר בהחלטה מוטעית שרק מחזקת את המועדון האליטסטי והסגור של המרכז הבינתחומי, וזאת משיקולים של אגו וכבוד, הבאים על חשבון קידום המחקר המשמעותי במדינת ישראל".

הפופולריים