00:43:06
סוחר הקרקעות מומי בן דאהן יעשה הכל לסגור עסקאות נדל"ן במזרח ירושלים, כדי להבטיח את עתידה של בתו, הנמצאת על הרצף האוטיסטי. סודה של אליס, אמו של בוטרוס, "נער המזבח" של הפטריארך-מתגלה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}