00:45:49
בביקורו של הפטריארך היווני אצל אמו בכפר ילדותו ביוון, נפתחת תיבת פנדורה מעברו.
סיווג:

}