00:01:32
השחקן הוותיק נכנס לנעליו של מומי, סוכן נדל"ן במזרח ירושלים ואב יחידני לבת עם צרכים מיוחדים

}