00:31:35
ההיסטוריה שלנו מלאה באירועים שבמבט ראשון נראים בלתי חשובים, אך ממרחק השנים, מספרים סיפור גדול יותר על מי שהיינו ומה שאנחנו היום. בפרק מיוחד ליום העצמאות: ילדי ה' באייר תש"ח שנולדו ממש עם מדינת ישראל

עונה 1

}