00:29:23
איך הקמת יחידת שוטרות קטנה במחוז ת"א, סללה את הדרך של נשים לכוחות הביטחון הישראליים?

עונה 1