00:48:29
תעודה. ליווי מסע הייסורים הארוך והמפרך שעוברים חולים פלסטינים בדרכם לקבל אישור לטיפולים רפואיים בישראל, אף שהמרחק בין הבית לבית החולים – הוא פחות משעת נסיעה אחת

כל הפרקים

}