00:29:21
גברי בנאי מגיע לפגישה עם רוני קובן ומדבר על ההצלחה הגדולה של הגששים והחיים שאחריה, על הגעגועים לפולי ולאחיו יוסי, על מזל ועל עבודה קשה, וגם על מה מצחיק ומה מכעיס אותו היום
ז'אנר:

פגישה עם רוני קובן 3

}