00:29:43
רוני קובן בשיחה ללא צנזורה עם חתן פרס ישראל העיתונאי נחום ברנע: הפגישות הסודיות עם ראשי הממשלה, הסיפורים שמאחורי הסקופים הגדולים ויחסיו עם המו״ל מוזס בעקבות תיק 2000
ז'אנר:

}