00:29:31
פרידמן ומרשק, חוגי וכהנא, הפוליאקוביות, עדן ויונה ומנדי וביתאן פותחים על כל מה שקרה השבוע: ההפגנות, החקיקות ואפילו יום המשפחה.

עונה 1