00:34:50
מה שתגידו פותחים על כל מה שקרה השבוע, בלי מעצורים: קופה ראשית, משפט נתניהו, המלחמה באוקראינה והאלימות בשטחים. עם פרידמן ומרשק, הפוליאקוביות, יונה קפח וחן מזרחי, גלית חוגי וגלעד כהנא ומנדי וביתאן