00:32:11
מה שתגידו פותחים על כל מה שקרה השבוע: יום השיבוש והחקיקה, ההתגרויות של חזבאללה, מעמד האישה וקבורה בקומות. עם: פרידמן ומרשק, הפוליאקוביות, רועי עידן וחיים לוינסון, מנדי וביתאן, אלונה סער ואדם גבאי

}