00:30:00
תכנית אחרונה לעונה. פותחים על כל מה שקרה השבוע: הקרב על בגץ, הבחירות המוניציפליות, החופשה של ראש הממשלה בנוה אטיב והצמות של קותי. עם קותי ומאיה, מענדי וביתן, שוש ויעל, חוגי וכהנא, יונה קפאח וחן מזרחי

}