00:27:00
הזוגות עם הפה הכי גדול נרתמים למאמץ המלחמתי. והפעם: שגרת המלחמה, כיתור הרצועה, אנטישמיות גואה וצוללות גרעיניות. עם מנדי וביתאן, טל פרידמן ויוסי מרשק, הפוליאקוביות, קותי סבג ומאיה בצלאל, אמה וגורי אלפי

}